Vehicle Parts Accessories

BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8


BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8
BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8

BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8   BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8
BMW 1 3 SERIES 320I 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR 7589048-8. From engine N53B30A 3.0l petrol removed from running engine.
BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8   BMW 1 3 SERIES 320i 325i 330i N43 / N53 1x PETROL FUEL INJECTOR OEM 7589048-8